Chat with us, powered by LiveChat
+421 904 123 456 shifra@shifra.sk

Čo je to Finstat.sk?

Spoločnosť FinStat s.r.o. spracováva a prezentuje dáta o slovenských spoločnostiach z rôznych zdrojov na jednom mieste. Pomáha ľudom jednoducho a zadarmo posúdiť finančné zdravie slovenských firiem, no je možné využiť ho aj ako obchodný a marketingový nástroj. Prehľadne umožňuje lepšie získavať a segmentovať nových zákazníkov a monitorovať konkurenciu a celý trh.

Finstat automaticky aktualizuje informácie z rôznych zdrojov ako sú:

  • obchodný vestník,
  • obchodný register,
  • živnostenský register,
  • register účtovných závierok,
  • register úpadcov,
  • zoznamy dlžníkov z poisťovní,
  • zoznamy z finančnej správy a súdne rozhodnutia.

Poskytuje vždy aktuálne informácie o firmách, overuje solventnosť zákazníkov a posiela notifikácie vždy, ak sa firma dostane do konkurzu.

Ako vie služba pomôcť?

Spojením Podio a finstat.sk získa vaša firma nástroj, v ktorom majú vaši obchodníci resp. zamestnanci aktuálne dáta a nemusia neustále vypĺňať údaje o nových zákazníkoch. Systém si ich vytiahne sám a v prípade, že je potrebná tlač dokumentov, ako sú zmluvy, preberacie protokoly atď., sú automatický doplnené.

Koho problém služba vo firme rieši?

Tým, že je všetko na jednom mieste a systém vykonáva aktualizácie sám, šetrí čas.

Pomôže obchodnému oddeleniu tak, že vyhľadáva nových zákazníkov, monitoruje ich a vylúči duplicitu. Právnemu oddeleniu uľahčí prácu tým, že monitoruje konkurzy a súdne rozhodnutia a poskytuje správne vyplnené dokumenty.

Ekonomickému oddeleniu analyzuje finančné zdravie firiem a poskytuje ďalšie finančné analýzy. Marketingové oddelenie ho využije na prieskum trhu a segmentáciu zákazníkov.

Video a free verzia

Prepojením s aplikáciou webmerge dokážete tlačiť zmluvy priamo z Podio CRM.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Share This