+421 904 123 456 shifra@shifra.sk

Kompletný manažment Autoškoly

PODIO prispôsobené potrebám autoškôl, ponúka originálne riešenie pre zefektívnenie fungovania. Zabezpečí prehľadnú evidenciu žiakov.
Dokážete s ním online plánovať a rezervovať výučbu a cvičné jazdy a o dohodnutom termíne automaticky informovať vašich žiakov. K dispozícii získate prehľady v reálnom čase, s ktorými máte pod kontrolou všetky dôležité ukazovatele autoškoly pre zvýšenie transparentnosti. Automatická tlač dokladov zo systému vám a vašim študentom zjednoduší vypisovanie formulárov a urýchli celý administratívny proces.

Aplikáciu máte aj v mobilnom telefóne a dokážete takto ušetriť čas.

       Pozrieť video               Kontaktujte nás

Automatické notifikácie

Automatické notifikácie sú nastavené aj pre uhradené a neuhradené platby za kurz a pre termín a miesto konania záverečnej skúšky

Prehľady

Online máte k dispozícii prehľad o odjazdených hodinách inštruktorov aj vyťaženosť áut, koľko hodín už žiaci mali cvičné jazdy, koľko venovali cvičisku a koľko teórii. Prehľad o úhradách vás aktuálne informuje, koľko kurzov je už uhradených a čo ešte ostáva uhradiť.

Automatická tlač dokumentov

Zadané údaje o žiakoch sa vám automaticky nahrajú do formulárov. Získate tak predvyplnené formuláre ako napr. Žiadosť na kurz, Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti a iné. Eliminujete tak chybovosť, ktorá vzniká pri ručnom vypisovaní

Dostupnosť

Podio funguje kdekoľvek a kedykoľvek. Je dostupné na všetkých mobilných zariadeniach a počítačoch (podpora iOS a Android)

Online rezervácia jázd

Inštruktor si online plánuje jazdy a teoretické hodiny svojich žiakov. Žiaci automaticky obdržia SMS správu o čase konania a o type hodiny. Žiaci si dokážu online rezervovať svoju jazdu. Vo svojom kalendári, ktorý má aj v mobilnom teléfone, má prehľad o svojich naplánovaných a uskutočnených jazdách..

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Share This